บ้านร่อมเมืองน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ข้อมูลหมู่บ้าน
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.บ้านร่อม
แผนที่ดาวเทียม

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติตำบล อบต.บ้านร่อม
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
โครงสร้างอบต.บ้านร่อม
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
คณะผู้บริหาร อบตบ้านร่อม
สมาชิกสภา อบต.บ้านร่อม
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อสป.
อาสาสมัคร อปพร.
งานป้องกันและบรรเทาภัย

รายงานผลการปฏิบัติงาน
     ประจำปี

รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
รายงานการประชุมสภา อบต.
รายงานการประชุมผู้บริหาร อบต.
การประชุมประชาคมตำบล
ข้อมูลข่าวสาร
การโอนงบประมาณ
การควบคุมภายใน
แผนปฏิบัติงานประจำปี
แผนการจัดหาพัสดุ
ผลประกาศสอบราคา
แจ้งเข้าร่วมตรวจรับการจ้าง
ผลการตรวจรับการจ้าง
ผลการตอบข้อร้องเรียน
การปรับปรุงการทำงาน
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
การพัฒนาจรรยาบรรณ
      ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

แผนออกหน่วยบริการเคลื่อนที่
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดการองค์ความรู้(KM)
ลดขั้นตอน/ระยะเวลา
     การปฏิบัติราชการ

ระเบียบการรับบริการต่างๆ
พรก./พรบ.กฏกระทรวง
พบเห็นทุจริตโปรดแจ้ง
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ผู้ดูแลระบบ
คู่มือบริการประชาชน
แบบวัดความพึงพอใจ
หนังสือราชการ  สถจ.พระนครศรีอยุะยา
รายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับเบี้ยยังชีพ
ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2553
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า otop กระดานข่าว ท่องเที่ยว สมุดเยี่ยม
 
 
 
ประเภทของข่าว
ค้นหาหัวข้อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล 2018-10-10 14:14:26
1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า 2018-10-10 14:15:16
2
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดเก็บค่าน้ำ ค่าขยะ หมู่ที่ 1-9 ต.บ้านร่อม 2018-10-10 14:15:58
3
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ 2018-10-10 14:17:37
4
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ 2018-10-10 14:18:14
5
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 2018-10-10 14:36:59
6
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 2018-10-10 14:37:30
7
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน 2018-10-10 14:37:58
8
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุยางมะตอยสำเร็จรูป 2018-10-10 14:38:23
9
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 2018-10-10 14:38:49
10
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน 2018-10-10 14:39:12
11
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน 2018-10-10 14:39:33
12
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุประปา 2018-10-10 14:39:58
13
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร 2018-10-10 14:40:27
14
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง 2018-10-10 14:41:33
15
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า 2018-10-10 14:41:52
16
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุดับเพลิง 2018-10-10 14:42:15
17
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมากำจัดสิ่งปฏิกูลห้องสุขา ศพด.บ้านร่อม และสำนักงาน อบต.บ้านร่อม 2018-11-09 14:53:40
18
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดเก็บค่าน้ำและค่าขยะ หมู่ที่ 1-9 ตำบลบ้านร่อม ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 2018-11-09 14:54:43
19
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปร้ินเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง 2018-11-09 14:56:00
20
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำดื่มและน้ำแข็งโครงการส่งเสริมประเพณีวันเข้าพรรษา ปี 2561 2018-11-09 14:57:09
21
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อธงชาติและธงตราสัญลักษณ์ เฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 2018-11-09 15:01:10
22
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อสมุดถวายพระพร จำนวน 1 เล่ม โครงการเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 2018-11-09 15:02:15
23
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล จำนวน 1 ป้าย โครงการเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 2018-11-09 15:03:34
24
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กง 49 พระนครศรีอยุธยา 2018-11-09 15:06:13
25
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำพานดอกไม้ประดับซุ้นเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 2018-11-09 15:07:11
26
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อธงชาติและธงตราสัญลักษณ์ โครงการเฉลิมพระชนพรรษา 86 พรรษา 2018-11-09 15:09:07
27
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุน้ำดื่มและน้ำแข็ง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ เฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 10 2018-11-09 15:11:35
28
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดทำป้ายไวนิล จำนวน 1 ป้าย โครงการส่งเสริมประเพณีันเข้าพรรษา ปี 2561 2018-11-09 15:12:39
29
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กง409 พระนครศรีอยุธยา 2018-11-09 15:13:49
หน้าแรก << ก่อนหน้า