บ้านร่อมเมืองน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม ก้าวนำการศึกษา พัฒนากลุ่มอาชีพและชุมชนที่ยั่งยืน

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ข้อมูลหมู่บ้าน
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.บ้านร่อม
แผนที่ดาวเทียม

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติตำบล อบต.บ้านร่อม
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
โครงสร้างอบต.บ้านร่อม
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
คณะผู้บริหาร อบตบ้านร่อม
สมาชิกสภา อบต.บ้านร่อม
สำนักปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อสป.
อาสาสมัคร อปพร.
งานป้องกันและบรรเทาภัย

รายงานผลการปฏิบัติงาน
     ประจำปี

รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
รายงานการประชุมสภา อบต.
การประชุมประชาคมตำบล
ข้อมูลข่าวสาร
การโอนงบประมาณ
การควบคุมภายใน
แผนปฏิบัติการประจำปี
แผนการจัดหาพัสดุ
ผลประกาศสอบราคา
แจ้งเข้าร่วมตรวจรับการจ้าง
ผลการตรวจรับการจ้าง
ผลการตอบข้อร้องเรียน
การปรับปรุงการทำงาน
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
การพัฒนาจรรยาบรรณ
      ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

แผนออกหน่วยบริการเคลื่อนที่
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดการองค์ความรู้(KM)
ลดขั้นตอน/ระยะเวลา
     การปฏิบัติราชการ

ระเบียบการรับบริการต่างๆ
พรก./พรบ.กฏกระทรวง
พบเห็นทุจริตโปรดแจ้ง
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ผู้ดูแลระบบ
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2553
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า otop กระดานข่าว ท่องเที่ยว สมุดเยี่ยม
 
 
ประเภทของข่าว
   
 
รณรงค์การประหยัดพลังงาน  
ประหยัดพลังงาน


 
   
   
 
รณรงค์หยุดเผาตอซัง  
ทำไม...ต้อง


 
   
   
 
รายงานทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2560  
รายงานทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2560


 
   
   
 
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560  
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560


 
   
   
 
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีพ.ศ.2560-2562  
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีพ.ศ.2560-2562


 
   
   
 
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2559  
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2559


 
   
   
 
ประกาศเรียกปรชุมสภาอบต.สมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่2/2559  
ประกาศเรียกปรชุมสภาอบต.สมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่2


 
   
   
 
ประกาศเรียกปรชุมสภาอบต.สมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่1/2559  
ประกาศเรียกปรชุมสภาอบต.สมัยสามัญสมัยที่ 3


 
   
   
 
ประกาศเรียกปรชุมสภาอบต.สมัยสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่1/2559  
ประกาศเรียกปรชุมสภาอบต.สมัยสามัญสมัยที่ 2


 
   
   
 
ประกาศเรียกปรชุมสภาอบต.สมัยสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่1/2559  
ประกาศเรียกปรชุมสภาอบต.สมัยสามัญสมัยที่ 1


 
   
   
 
การให้บริการจดทะเบียนพาณิชย์  
ตามที่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้ถ่ายโอนภารกิจงานทะเบียนพาณิชย์ให้องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อมดำเนินการ


 
   
หน้าแรก << ก่อนหน้า