พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562
บ้านร่อมเมืองน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ข้อมูลหมู่บ้าน
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.บ้านร่อม
แผนที่ดาวเทียม

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติตำบล อบต.บ้านร่อม
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
โครงสร้างอบต.บ้านร่อม
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
คณะผู้บริหาร อบตบ้านร่อม
สมาชิกสภา อบต.บ้านร่อม
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อสป.
อาสาสมัคร อปพร.
งานป้องกันและบรรเทาภัย

รายงานผลการปฏิบัติงาน
     ประจำปี

รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
รายงานการประชุมสภา อบต.
รายงานการประชุมผู้บริหาร อบต.
การประชุมประชาคมตำบล
ข้อมูลข่าวสาร
การโอนงบประมาณ
การควบคุมภายใน
แผนปฏิบัติงานประจำปี
แผนการจัดหาพัสดุ
ผลประกาศสอบราคา
แจ้งเข้าร่วมตรวจรับการจ้าง
ผลการตรวจรับการจ้าง
ผลการตอบข้อร้องเรียน
การปรับปรุงการทำงาน
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
การพัฒนาจรรยาบรรณ
      ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

แผนออกหน่วยบริการเคลื่อนที่
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

E-service
การจัดการองค์ความรู้(KM)
ลดขั้นตอน/ระยะเวลา
     การปฏิบัติราชการ

ระเบียบการรับบริการต่างๆ
พรก./พรบ.กฏกระทรวง
พบเห็นทุจริตโปรดแจ้ง
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ผู้ดูแลระบบ
คู่มือบริการประชาชน
เฟสบุ๊คอบต.บ้านร่อม
แบบวัดความพึงพอใจ
หนังสือราชการ  สถจ.พระนครศรีอยุะยา
รายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับเบี้ยยังชีพ
ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2553
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า otop กระดานข่าว ท่องเที่ยว สมุดเยี่ยม
 
 
   
 
ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล 12 สิงหาคม 2561
ตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2561


   
   
   
 
โครงการมือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา
ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 8 สิงหาคม 2561


   
   
   
 
ขอเชิญชวนมาใช้บริการที่อ่านหนังสือท้องถิ่นรักการอ่านและขอเชิญชวนร่วมบริจาคหนังสือ
ตั้งแต่วันที่ 0 543 ถึงวันที่ 0 543


   
   
   
 
วันเด็กแห่งชาติ 2561
ตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 13 มกราคม 2561


   
   
   
 
โครงการฝึกทักษะทางด้านกีฬา เด็กและเยาวชน
ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 11 พฤษภาคม 2560


   
   
   
 
ต้อนรับนักศึกษาแพทย์ โรงพยาบาลรามาธิบบดี
ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฏาคม 2560 ถึงวันที่ 18 กรกฏาคม 2560


   
   
   
 
โครงการพัฒนากลุ่มอาชีพสร้างมูลค่าเพิ่ม
ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2560


   
   
   
 
เข้าพรรษา
ตั้งแต่วันที่ 6 กรกฏาคม 2560 ถึงวันที่ 6 กรกฏาคม 2560


   
   
   
 
ขั้นตอนกมาให้บริการ การรับชำระภาษีและค่าธรรมเนียม ประจำปี 2560
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2560


   
   
   
 
การรับชำระภาษีประจำปี 2560
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2560


   
   
   
 
กิจกรรมแข่งขันเก็บผักตบชวา
ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2559 ถึงวันที่ 4 เมษายน 2559


   
   
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม จัดเวทีประชาคมเพื่อสำรวจข้อมูลจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม
ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 ถึงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559


   
   
   
 
ลงเศษปูน/หินขาว (slag วัสดุเหลือใช้)
ตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2558 ถึงวันที่ 19 กันยายน 2558


   
   
หน้าแรก << ก่อนหน้า