พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562
บ้านร่อมเมืองน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ข้อมูลหมู่บ้าน
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.บ้านร่อม
แผนที่ดาวเทียม

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติตำบล อบต.บ้านร่อม
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
โครงสร้างอบต.บ้านร่อม
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
คณะผู้บริหาร อบตบ้านร่อม
สมาชิกสภา อบต.บ้านร่อม
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อสป.
อาสาสมัคร อปพร.
งานป้องกันและบรรเทาภัย

รายงานผลการปฏิบัติงาน
     ประจำปี

รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
รายงานการประชุมสภา อบต.
รายงานการประชุมผู้บริหาร อบต.
การประชุมประชาคมตำบล
ข้อมูลข่าวสาร
การโอนงบประมาณ
การควบคุมภายใน
แผนปฏิบัติงานประจำปี
แผนการจัดหาพัสดุ
ผลประกาศสอบราคา
แจ้งเข้าร่วมตรวจรับการจ้าง
ผลการตรวจรับการจ้าง
ผลการตอบข้อร้องเรียน
การปรับปรุงการทำงาน
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
การพัฒนาจรรยาบรรณ
      ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

แผนออกหน่วยบริการเคลื่อนที่
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

E-service
การจัดการองค์ความรู้(KM)
ลดขั้นตอน/ระยะเวลา
     การปฏิบัติราชการ

ระเบียบการรับบริการต่างๆ
พรก./พรบ.กฏกระทรวง
พบเห็นทุจริตโปรดแจ้ง
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ผู้ดูแลระบบ
คู่มือบริการประชาชน
เฟสบุ๊คอบต.บ้านร่อม
แบบวัดความพึงพอใจ
หนังสือราชการ  สถจ.พระนครศรีอยุะยา
รายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับเบี้ยยังชีพ
ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2553
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า otop กระดานข่าว ท่องเที่ยว สมุดเยี่ยม
 
 
 
ประเภทของข่าว
ค้นหาหัวข้อ
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2552 2010-06-24 10:35:26
1
แบบ ผด.1 /2553 2010-08-01 20:00:57
2
แบบ ผด.2 / 2553 2010-08-01 20:01:55
3
แบบ ผด 3 / 2553 2010-08-01 20:04:02
4
แบบ ผด.1/2554 2011-06-23 14:52:51
5
แบบ ผด.2/2554 2011-06-23 14:54:03
6
แบบ ผด.3/2554 2011-06-23 14:56:51
7
ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2555 2011-10-03 17:07:13
8
แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2555 2011-10-03 17:08:02
9
แผนการจัดหาพัสดุ ผด.2 ปีงบประมาณ 2555 2011-10-03 17:09:29
10
แผนการจัดหาพัสดุ ผด.1 ปีงบประมาณ 2555 2011-10-03 17:10:40
11
ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2555 2011-10-03 17:11:29
12
แผนจัดหาพัสดุ ผด.3 ปี 2555 งวดที่ 1 2012-04-05 11:20:57
13
แผนจัดหาพัสดุ ผด.1 ปี 2556 2012-10-26 13:43:32
14
แผนจัดหาพัสดุ ผด.2 ปี 2556 2012-10-26 13:44:03
15
แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ผด. 5 ปี 2556 2012-10-26 13:44:43
16
ประกาศแผนจัดหาพัสดุประจำปี 2556 2012-10-26 13:45:30
17
ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2556 2012-10-26 13:45:59
18
แผนจัดหาพัสดุ (ผด.2) ปี 2557 2014-05-22 14:29:44
19
แผนจัดหาพัสดุ (ผด.1) ปี 2557 2014-05-22 14:27:21
20
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ผด.5) ปี 2557 2014-05-22 14:30:58
21
แผนจัดหาพัสดุ (ผด.1 และ ผด. 2) ปี 2558 2014-10-16 11:33:15
22
แผนจัดหาพัสดุ ผด. 5 ปี 2558 ประกาศแผนจัดหาพัสดุและประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ป 2014-10-16 11:38:52
23
แผนจัดหาพัสดุ (ผด.1) ปี 2559 2015-10-07 11:39:01
24
แผนจัดหาพัสดุ (ผด.2) ปีงบประมาณ 2559 2015-10-07 16:29:57
25
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ผด.5) ประจำปีงบประมาณ 2559 2015-10-08 16:10:32
26
ประกาศแผนพัสดุ แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2559 2015-11-03 16:15:14
27
แผนจัดหาพัสดุ (ผด1) ปี 2560 2016-11-02 14:37:23
28
แผนจัดหาพัสดุ (ผด.2) ปี 2560 2016-11-02 14:38:02
29
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ผด.5) ปี 2560 2016-11-02 15:11:13
ถัดไป >> หน้าสุดท้าย