พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562
บ้านร่อมเมืองน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ข้อมูลหมู่บ้าน
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.บ้านร่อม
แผนที่ดาวเทียม

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติตำบล อบต.บ้านร่อม
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
โครงสร้างอบต.บ้านร่อม
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
คณะผู้บริหาร อบตบ้านร่อม
สมาชิกสภา อบต.บ้านร่อม
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อสป.
อาสาสมัคร อปพร.
งานป้องกันและบรรเทาภัย

รายงานผลการปฏิบัติงาน
     ประจำปี

รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
รายงานการประชุมสภา อบต.
รายงานการประชุมผู้บริหาร อบต.
การประชุมประชาคมตำบล
ข้อมูลข่าวสาร
การโอนงบประมาณ
การควบคุมภายใน
แผนปฏิบัติงานประจำปี
แผนการจัดหาพัสดุ
ผลประกาศสอบราคา
แจ้งเข้าร่วมตรวจรับการจ้าง
ผลการตรวจรับการจ้าง
ผลการตอบข้อร้องเรียน
การปรับปรุงการทำงาน
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
การพัฒนาจรรยาบรรณ
      ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

แผนออกหน่วยบริการเคลื่อนที่
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดการองค์ความรู้(KM)
ลดขั้นตอน/ระยะเวลา
     การปฏิบัติราชการ

ระเบียบการรับบริการต่างๆ
พรก./พรบ.กฏกระทรวง
พบเห็นทุจริตโปรดแจ้ง
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ผู้ดูแลระบบ
คู่มือบริการประชาชน
แบบวัดความพึงพอใจ
หนังสือราชการ  สถจ.พระนครศรีอยุะยา
รายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับเบี้ยยังชีพ
ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2553
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า otop กระดานข่าว ท่องเที่ยว สมุดเยี่ยม
 
 
  หัวข้อข่าว : รณรงค์หยุดเผาตอซัง
  รายละเอียดข่าว : ทำไม...ต้อง "หยุดเผา" ตอซังฟางข้าว? - การเผา ... ผิดกฎหมาย - การเผา ... ทำลายดิน ทำให้ดินเสื่อมโทรม - การเผา ... ทำลายจุลินทรีย์ในดิน - การเผา ... ทำลายแมลงควบคุมศัตรูพืช ทำให้เกิดปัญหาการระบาดของศัตรูพืช - การเผา ... ทำลายธาตุอาหารที่พืชต้องการ - การเผา ... ทำให้ต้นทุนการผลิตสูง และผลผลิตตกต่ำ - การเผา ... ทำให้เกิดฝุ่น ควัน และก๊าซพิษ เป็นอันตรายต่อชีวิต - การเผา ... ทำให้โลกร้อน เกิดปัญหาฝนแล้ง ฝนทิ้งช่วง และน้ำท่วมขัง ⚡ "การเผาตอซังฟางข้าว ต้องระวางโทษตามกฎหมายอาญา ม. 218 และ 220 อาจถูกจำคุก 7 ปี และปรับไม่เกิด 14,000 บาท" ⚡ ⭐ เอาล่ะครับ ในเมื่อเรารู้แล้วว่า การเผาตอซังฟางข้าวนั้นมีผลเสียมากมาย ที่นี้เรามาดูกันครับ ถ้าไม่เผาตอซังฟางข้าว แล้วเราจะจัดการกับพวกมันอย่างไร :) 🍃 ทำไม...ต้อง "ไถกลบ" ตอซังฟางข้าว? - เพราะ ... ฟางข้าวเป็นปุ๋ย มีธาตุอาหารหลักที่พืชต้องการ คือ ไนโตรเจน N - จำนวน 6.9 กก./ไร่ มูลค่า 79 บาท/ไร่ ฟอสฟอรัส P - จำนวน 0.8 กก./ไร่ มูลค่า 10 บาท/ไร่ โพแทสเซียม K - จำนวน 15.6 กก./ไร่ มูลค่า 172 บาท/ไร่ มูลค่ารวม 261 บาท/ไร่ (เทียบจากราคาปุ๋ยเดือนมกราคม 2557) - เพื่อ ... เพิ่มอินทรียวัตถุและธาตุอาหารในดิน ช่วยให้โครงสร้างของดินดี มีความอุดมสมบูรณ์ - เพื่อ ... ลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มผลผลิต - เพื่อ ... รักษาระดับความเป็นกรดและด่างของดิน ช่วยลดปัญหาดินเปรี้ยว และดินเค็ม - เพื่อ ... ลดพิษของเหล็กและแมงกานีสในดิน - เพื่อ ... ลดปัญหามลพิษทางอากาศ ลดปัญหาหมอกควัน และลดปัญหาโลกร้อน ⭐ ทีนี้รู้ประโยชน์ของของการ "ไถกลบ" กันแล้วนะครับ เอาล่ะ เรามาดูเทคนิคการไถกลบที่ดี กันบ้างดีกว่าครับ ตามลุงแตงกวามาเลย ;) 🌱 เทคนิคการ "ไถกลบ" ที่ดี ... ในพื้นที่ "นาน้ำ" 🌟 ขั้นตอนที่ 1: ไถกลบตอซังฟางข้างด้วย "ไถกลบตอซังเพลาหมุน" ... เพื่อ ... - พลิกกลบตอซังฟางข้าวไว้ใต้ดิน ให้ย่อนสลายเป็นปุ๋ยสะสมไว้ในดินต่อไป - พลิกเอารากหญ้ามาตากแดดให้แห้งตาย - พลิกให้ไข่แมลงและเชื้อโรคที่สะสมในดินกลับขึ้นมา และถูกฆ่าทำลายด้วยแสงแดด 🌟 ขั้นตอนที่ 2: การย่อยหน้าดินด้วย "จอบหมุนตีเทือก" ... เพื่อตีดิน และทำเทือก สำหรับรองรับการหว่านน้ำตม หรือปักดำข้าว 🌱 เทคนิคการ "ไถกลบ" ที่ดี ... ในพื้นที่ "นาแห้ง" 🌟 ขั้นตอนที่ 1: ไถกลบตอซังฟางข้างด้วย "ไถหัวหมู" ... เพื่อ ... - พลิกกลบตอซังฟางข้าวไว้ใต้ดิน ให้ย่อนสลายเป็นปุ๋ยสะสมไว้ในดินต่อไป - พลิกเอารากหญ้ามาตากแดดให้แห้งตาย - พลิกให้ไข่แมลงและเชื้อโรคที่สะสมในดินกลับขึ้นมา และถูกฆ่าทำลายด้วยแสงแดด 🌟 ขั้นตอนที่ 2: การย่อยหน้าดินด้วย "พรวน 2 แถว" ... เพื่อพรวนย่อยหน้าดินให้เล็กลงอย่างสม่ำเสมอ สำหรับรองรับการงอกของเมล็ดข้าวต่อไป เห็นมั้ยละครับทุกคน ว่าการ "ไถกลบ" นั้น มีประโยชน์มากมายจริงๆ และคุ้มค่ากว่าการเผาเป็นไหนๆ มาช่วยกันรณรงค์ให้ "เลิกเผา" ตอซังฟางข้าวกันนะครับ เพื่อประโยชน์ของตัวทุกท่านเอง :D 🔔 ไถกลบตอซัง โครงสร้างดินดี เพิ่มอินทรียวัตถุ ลดฝุ่น ควัน ก๊าซพิษ ชีวิตสดใส ✨ ที่มา: กองส่งเสริมวิศวกรรมเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร
   
  [แนบไฟล์] :