พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562
บ้านร่อมเมืองน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ข้อมูลหมู่บ้าน
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.บ้านร่อม
แผนที่ดาวเทียม

แถลงนโยบายนายกต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติตำบล อบต.บ้านร่อม
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
โครงสร้างอบต.บ้านร่อม
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
คณะผู้บริหาร อบตบ้านร่อม
สมาชิกสภา อบต.บ้านร่อม
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อสป.
อาสาสมัคร อปพร.
งานป้องกันและบรรเทาภัย

รายงานผลการปฏิบัติงาน
     ประจำปี

รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานการเงินประจำปี
รายงานการประชุมสภา อบต.
รายงานการประชุมผู้บริหาร อบต.
การประชุมประชาคมตำบล
ข้อมูลข่าวสาร
การโอนงบประมาณ
การควบคุมภายใน
แผนปฏิบัติงานประจำปี
แผนการจัดหาพัสดุ
ผลประกาศสอบราคา
แจ้งเข้าร่วมตรวจรับการจ้าง
ผลการตรวจรับการจ้าง
ผลการตอบข้อร้องเรียน
การปรับปรุงการทำงาน
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
การพัฒนาจรรยาบรรณ
      ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

แผนออกหน่วยบริการเคลื่อนที่
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดการองค์ความรู้(KM)
ลดขั้นตอน/ระยะเวลา
     การปฏิบัติราชการ

ระเบียบการรับบริการต่างๆ
พรก./พรบ.กฏกระทรวง
พบเห็นทุจริตโปรดแจ้ง
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ผู้ดูแลระบบ
คู่มือบริการประชาชน
แบบวัดความพึงพอใจ
หนังสือราชการ  สถจ.พระนครศรีอยุะยา
รายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับเบี้ยยังชีพ
ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2553
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า otop กระดานข่าว ท่องเที่ยว สมุดเยี่ยม
 
 
   
 
โครงการออกประชาคมเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565
ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน 2562 ถึงวันที่ 24 มิถุนายน 2562


   
   
   
 
โครงการหน้าบ้านน่ามอง
ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2562 ถึงวันที่ 25 มิถุนายน 2562


   
   
   
 
โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2562
ตั้งแต่วันที่ 14 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 18 เมษายน 2562


   
   
   
 
พิธีมอบใบประกาศบัณฑิตน้อย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนชุมชนวัดบ้านร่อม
ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2562 ถึงวันที่ 28 มีนาคม 2562


   
   
   
 
โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด"
ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2562 ถึงวันที่ 29 มีนาคม 2562


   
   
   
 
องค์ความรู้การผลิตปุ๋ยหมักเพื่อการเกษตร
ตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน 2561 ถึงวันที่ 11 กันยายน 2561


   
   
   
 
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตปุ๋ยชีวภาพเพื่อใช้ในการเกษตร
ตั้งแต่วันที่ 7 กันยายน 2561 ถึงวันที่ 7 กันยายน 2561


   
   
   
 
ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล 12 สิงหาคม 2561
ตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2561


   
   
   
 
โครงการมือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา
ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 8 สิงหาคม 2561


   
   
   
 
ขอเชิญชวนมาใช้บริการที่อ่านหนังสือท้องถิ่นรักการอ่านและขอเชิญชวนร่วมบริจาคหนังสือ
ตั้งแต่วันที่ 0 543 ถึงวันที่ 0 543


   
   
   
 
วันเด็กแห่งชาติ 2561
ตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 13 มกราคม 2561


   
   
   
 
โครงการฝึกทักษะทางด้านกีฬา เด็กและเยาวชน
ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 11 พฤษภาคม 2560


   
   
   
 
ต้อนรับนักศึกษาแพทย์ โรงพยาบาลรามาธิบบดี
ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฏาคม 2560 ถึงวันที่ 18 กรกฏาคม 2560


   
   
   
 
โครงการพัฒนากลุ่มอาชีพสร้างมูลค่าเพิ่ม
ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2560


   
   
ถัดไป >> หน้าสุดท้าย