หน้าแรก
ข้อมูลข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อบัญญัติตำบล
ข้อบัญญัติงบประมาณ
การโอนงบประมาณ
ข้อมูลผู้บริหาร/ ส.อบต.
การประชุมผู้บริหาร
การประชุมสภา
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล 3 ปี
การประชุมประชาคมตำบล
แผนปฏิบัติการประจำปี
รายงานผลการปฏิบัติ
      งานประจำปี

รายงานทางการเงิน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศสอบราคา
ผลประกาศสอบราคา
แจ้งเข้าร่วมตรวจรับการจ้าง
ผลการตรวจรับการจ้าง
การควบคุมภายใน
ผลการตอบข้อร้องเรียน
การปรับปรุงการทำงาน
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
การพัฒนาจรรยาบรรณ
      ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

แผนออกหน่วยบริการเคลื่อนที่
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ผู้ดูแลระบบ

   
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
พบเหตุทุจริตแจ้ง
แสดงความคิดเห็น
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า otop กระดานข่าว ท่องเที่ยว สมุดเยี่ยม
 
 
 
ประเภทของข่าว
ค้นหาหัวข้อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2557 (ก.ค.-ก.ย.57) 2015-06-02 12:01:44
1
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2557 2015-06-05 10:29:06
2
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2557 2015-06-05 10:29:41
3
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2557 2015-06-05 10:30:18
4
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2558 2015-06-05 10:30:44
5
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2558 2015-06-05 10:31:07
6
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2558 2015-06-05 10:31:34
7
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2558 2015-06-05 10:31:55
8
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2558 2015-06-05 10:32:16
9
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2558 2015-09-03 14:09:00
10
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2558 2015-09-04 12:21:34
11
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2558 2015-09-04 13:57:43
12
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2558 2015-10-06 13:46:33
13
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2558 2015-12-14 16:23:25
หน้าแรก << ก่อนหน้า ถัดไป >> หน้าสุดท้าย