หน้าแรก
ข้อมูลข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อบัญญัติตำบล
ข้อบัญญัติงบประมาณ
การโอนงบประมาณ
ข้อมูลผู้บริหาร/ ส.อบต.
การประชุมผู้บริหาร
การประชุมสภา
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล 3 ปี
การประชุมประชาคมตำบล
แผนปฏิบัติการประจำปี
รายงานผลการปฏิบัติ
      งานประจำปี

รายงานทางการเงิน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศสอบราคา
ผลประกาศสอบราคา
แจ้งเข้าร่วมตรวจรับการจ้าง
ผลการตรวจรับการจ้าง
การควบคุมภายใน
ผลการตอบข้อร้องเรียน
การปรับปรุงการทำงาน
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
การพัฒนาจรรยาบรรณ
      ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

แผนออกหน่วยบริการเคลื่อนที่
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ผู้ดูแลระบบ

   
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
พบเหตุทุจริตแจ้ง
แสดงความคิดเห็น
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า otop กระดานข่าว ท่องเที่ยว สมุดเยี่ยม
 
 
 
ประเภทของข่าว
ค้นหาหัวข้อ
โอนงบประมาณประจำปี 2559 ครั้งที่ 1/2559 2016-10-17 17:27:44
1
โอนงบประมาณประจำปี 2559 ครั้งที่ 2/2559 2016-10-17 17:29:46
2
โอนงบประมาณประจำปี 2559 ครั้งที่ 3/2559 2016-10-17 17:29:59
3
โอนงบประมาณประจำปี 2559 ครั้งที่ 4/2559 2016-10-17 17:30:16
4
โอนงบประมาณประจำปี 2559 ครั้งที่ 5/2559 2016-10-17 17:30:29
5
โอนงบประมาณประจำปี 2559 ครั้งที่ 6/2559 2016-10-17 17:30:44
6
โอนงบประมาณประจำปี 2559 ครั้งที่ 7/2559 2016-10-17 17:31:14
7
โอนงบประมาณประจำปี 2559 ครั้งที่ 8/2559 2016-10-17 17:31:28
8
โอนงบประมาณประจำปี 2559 ครั้งที่ 9/2559 2016-10-17 17:31:47
9
โอนงบประมาณประจำปี 2559 ครั้งที่ 10/2559 2016-10-17 17:32:02
10
โอนงบประมาณประจำปี 2559 ครั้งที่ 11/2559 2016-10-17 17:32:16
11
โอนงบประมาณประจำปี 2559 ครั้งที่ 12/2559 2016-10-17 17:32:30
12
โอนงบประมาณประจำปี 2559 ครั้งที่ 13/2559 2016-10-17 17:32:43
13
โอนงบประมาณประจำปี 2559 ครั้งที่ 14/2559 2016-10-17 17:32:57
ถัดไป >> หน้าสุดท้าย