หน้าแรก
ข้อมูลข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อบัญญัติตำบล
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อ
   จัดจ้างหรือผู้ได้รับการ
   คัดเลือกตามไตรมาส

การโอนงบประมาณ
ข้อมูลผู้บริหาร/ส.อบต.
การประชุมผู้บริหาร
การประชุมสภา
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล 3 ปี
การประชุมประชาคมตำบล
แผนปฏิบัติการประจำปี
รายงานผลการปฏิบัติ
      งานประจำปี

รายงานทางการเงิน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศสอบราคา
ผลประกาศสอบราคา
แจ้งเข้าร่วมตรวจรับการจ้าง
ผลการตรวจรับการจ้าง
การควบคุมภายใน
ผลการตอบข้อร้องเรียน
การปรับปรุงการทำงาน
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
การพัฒนาจรรยาบรรณ
      ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

แผนออกหน่วยบริการเคลื่อนที่
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ผู้ดูแลระบบ

   
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
พบเหตุทุจริตแจ้ง
แสดงความคิดเห็น
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า otop กระดานข่าว ท่องเที่ยว สมุดเยี่ยม
 
 
ประเภทของข่าว
   
 
รายชื่อฉีดวัคซีนรอบ 2 อบต.บ้านร่อม เข็มที่1 วันที่ 11 ก.ย. 64 (ตอนบ่าย)  
รายชื่อฉีดวัคซีนรอบ 2 อบต.บ้านร่อม เข็มที่1 วันที่ 11 ก.ย. 64 (ตอนบ่าย) เวลา 13.00-15.00 น .ณ ศูนย์ฉีดวัคซีน หอประชุมอำเภอท่าเรือ


 
   
   
 
ขั้นตอนการปฎิบัติงานในการลงทะเบียน  
ขั้นตอนการปฎิบัติงานในการลงทะเบียนประวัติ


 
   
   
 
ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2559-2562(ภ.ด.ส.1)  
ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2559-2562


 
   
   
 
ประกาศองค์การยริหารส่วนตำบลบ้านร่อม เรื่องการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  
เรื่องการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


 
   
   
 
ประชาสัมพันธ์ เรื่องมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019(COVID19) ฉบับที่ 35  
ประชาสัมพันธ์ เรื่องมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019(COVID19) ฉบับที่ 35


 
   
   
 
ประชาสัมพันธ์ เรื่องมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019(COVID19) ฉบับที่ 30  
ประชาสัมพันธ์ เรื่องมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019(COVID19) ฉบับที่ 30


 
   
   
 
ประชาสัมพันธ์ เรื่องมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019(COVID19) ฉบับที่ 28  
ประชาสัมพันธ์ เรื่องมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019(COVID19) ฉบับที่ 28


 
   
   
 
ประชาสัมพันธ์ เรื่องจัดตั้งศูนย์พักฟื้นผู้ป๋วยโรคติดต่อไวรัสติเชื้อโคโรน่า2019  
ประชาสัมพันธ์ เรื่องจัดตั้งศูนย์พักฟื้นผู้ป๋วยโรคติดต่อไวรัสติเชื้อโคโรน่า2019


 
   
   
 
ประชาสัมพันธ์ เรื่องมาตรการควบคุมและป้องการเผยแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019  
ประชาสัมพันธ์ เรื่องมาตรการควบคุมและป้องการเผยแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019


 
   
   
 
ประชาสัมพันธ์ เรื่องมาตรการปฏิบัติตนสำหรับบุคคลที่เข้ารับการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรน่า2019  
ประชาสัมพันธ์ เรื่องมาตรการปฏิบัติตนสำหรับบุคคลที่เข้ารับการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรน่า2019


 
   
   
 
ประชาสัมพันธ์ เรื่องมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019(COVID19) ฉบับที่ 27  
ประชาสัมพันธ์ เรื่องมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019(COVID19) ฉบับที่ 27


 
   
   
 
ประชาสัมพันธ์ เรื่องมาตรการสำหรับควบคุุมการเดินทางของบุคคลที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
ประชาสัมพันธ์ เรื่องมาตรการสำหรับควบคุุมการเดินทางของบุคคลที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


 
   
   
 
ประชาสัมพันธ์ ยกเลิกการรายงานผลการสำรวจความต้องการที่จะฉีดวัคซีนป้องกันโควิค-19  
ประชาสัมพันธ์ ยกเลิกการรายงานผลการสำรวจความต้องการที่จะฉีดวัคซีนป้องกันโควิค-19


 
   
   
 
ประชาสัมพันธ์ เรื่องมาตรการควบคุมและป้องโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 ช่วงวันสงกรานต์  
ประชาสัมพันธ์ เรื่องมาตรการควบคุมและป้องโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 ช่วงวันสงกรานต์


 
   
ถัดไป >> หน้าสุดท้าย