หน้าแรก
ข้อมูลข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อบัญญัติตำบล
ข้อบัญญัติงบประมาณ
การโอนงบประมาณ
ข้อมูลผู้บริหาร/ ส.อบต.
การประชุมผู้บริหาร
การประชุมสภา
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล 3 ปี
การประชุมประชาคมตำบล
แผนปฏิบัติการประจำปี
รายงานผลการปฏิบัติ
      งานประจำปี

รายงานทางการเงิน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศสอบราคา
ผลประกาศสอบราคา
แจ้งเข้าร่วมตรวจรับการจ้าง
ผลการตรวจรับการจ้าง
การควบคุมภายใน
ผลการตอบข้อร้องเรียน
การปรับปรุงการทำงาน
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
การพัฒนาจรรยาบรรณ
      ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

แผนออกหน่วยบริการเคลื่อนที่
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ผู้ดูแลระบบ

   
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
พบเหตุทุจริตแจ้ง
แสดงความคิดเห็น
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า otop กระดานข่าว ท่องเที่ยว สมุดเยี่ยม
 
 
ประเภทของข่าว
   
 
เชิญชวนประชาชนชาวไทยแต่งกายด้วยเสื้อเหลืองตลอดทั้งเดือน ก.ค. เนื่องใน วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา วันที่ 28 ก.ค.นี้  
เชิญชวนประชาชนชาวไทยแต่งกายด้วยเสื้อเหลืองตลอดทั้งเดือน ก.ค. เนื่องใน วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา วันที่ 28 ก.ค.นี้


 
   
   
 
ประชาสัมพันธ์ อบต.  
อบต.บ้านร่อม


 
   
   
 
ช่องทางรับเรื่องราวร้องทุกข์  
รับเรื่องราวร้องทุกข์


 
   
   
 
การกำจัดขยะ 3R  
การกำจัดขยะ


 
   
   
 
ชำระภาษีผ่านไปรษณีย์  
ชำระภาษี


 
   
   
 
ประชาสัมพันธ์สิทธิผู้สูงอายุ และคนพิการ  
สิทธิผู้สูงอายุและคนพิการ


 
   
   
 
รณรงค์การประหยัดพลังงาน  
ประหยัดพลังงาน


 
   
   
 
รณรงค์หยุดเผาตอซัง  
ทำไม...ต้อง


 
   
   
 
รายงานทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2560  
รายงานทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2560


 
   
   
 
การให้บริการจดทะเบียนพาณิชย์  
ตามที่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้ถ่ายโอนภารกิจงานทะเบียนพาณิชย์ให้องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อมดำเนินการ