อบตบ้านร่อม อบตบ้านร่อม อบตบ้านร่อม อบตบ้านร่อม อบตบ้านร่อม
อบต.บ้านร่อม อบต.บ้านร่อม อบต.บ้านร่อม อบตบ้านร่อม อบตบ้านร่อม
อบต.บ้านร่อม อบต.บ้านร่อม อบต.บ้านร่อม อบต.บ้านร่อม อบต.บ้านร่อม
ขอเชิญลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่และพลังของแผ่นดิน ขอเชิญลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่และพลังของแผ่นดิน ขอเชิญลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่และพลังของแผ่นดิน อบต.บ้านร่อม อยุธยา อบต.บ้านร่อม อยุธยา